Posta Crne Gore
 
PočetnaCertifikaciono tijelo Preuzimanje certifikata PostaCG CA i softvera
 
Certifikaciono tijelo

Certifikat certifikacionog tijela PostaCG CA i dostupni softveri


 
 

Na link-u https://www.dropbox.com/sh/p5h5dn3dvul3v7n/AAApHtMAxwuDdyibrB3zQFSxa?dl=0   je folder sa 32 i 64-bitnom instalacijom software-a od eToken-a.

Potrebno je prvo deinstalirati staru verziju (obrisati I settings od stare verzije tokena, prilikom deinstalacije pita da li zadržavate stara podešavanja) I nakon toga pokrenuti instalaciju nove verzije.
 
 
 
 
 
 
 
SafeNetAuthenticationClient_Mac_v8.0.0.6.zip

JSignPdf - aplikacija za potpisivanje PDF i PDF/A dokumenata  LINK