Obnova digitalnog sertifikata

Izaberite način obnove digitalnog certifikata

FAQ

Najčešća pitanja

Preporučuje se svim zainteresovanim, potencijalnim korisnicima digitalnog certifikata u sistemu Poreske uprave CG da se OBAVEZNO KONSULTUJU sa Poreskom upravom u vezi lica na čije će ime biti izdat digitalni certifikat u ime pravnog lica.

PoštaCG-CA je, shodno pravilniku, obavezna da izda digitalni certifikat najdalje za 15 dana od dana prijema ispravno podnešenog zahtjeva. Pod ispravno podnešenim zahtjevom podrazumjeva se kompletna dokumentacija ispravno popunjena i validna.

Ne to je dato samo kao opcija i ukoliko korisnik nije dovoljno stručan ne preporučuje se jer može doći do nenamjerne promjene password-a, zaboravljanja novog passworda ili zaključavanja eTokena u kom slučaju se eToken mora donijeti u CA centar radi intervencije što se dodatno naplaćuje.

Ovo znači da je eToken zaključan što je posledica višestrukih pokušaja unosa pogrešnog password-a i predstavlja uobičajenu bezbjedonosnu mjeru.
U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za otključavanje eToken-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA OTKLJUČAVANJE eToken-a.       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
otključavanje eTokena (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za vraćanje starog password-a:
1. Potrebno je ispuniti formular – Zahtjev za promjene (formular možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me).
U donjem lijevom uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZA PROMJENU PASSWORDA (vraćanje starog).       
2. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 10,00€ sa naznakom:
vraćanje starog password-a (svrha transfera).
3. Predati na šalteru glavne pošte u vašem gradu (ili donijeti u CA – službeni ulaz Pošte CG – Podgorica) naznačeni formular, eToken i dokaz o uplati.

U tom slučaju potrebno je ispoštovati sledeću proceduru za izdavanje novog certifikata na starom eToken-u:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata i to je potrebno uraditi na našem formularu – Zahtjev za certifikat – označite opciju: ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati vlasnik certifikata i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjem da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada se izdaje novi certifikat, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene
Napominjem da se formular mora kompletno popunit i označite opciju: Ostalo
Potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 15,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata na starom eTokena (svrha transfera).
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken i dokaz o uplati

Promjena ovlašćenog lica podrazumjeva kompletnu promjenu digitalnig certifikata.
Procedura za izdavanje novog digitalnog certifikata za novo ovlašćeno lice uz vraćanje starog eTokena je sledeća:
1. Prvo je potrebno uraditi opoziv starog digitalnog certifikata (na ime prethodnog odgovornog lica) i to je potrebno uraditi na našem formularu (Zahtjev za certifikat) – označite opciju:
ZA PROMJENU STATUSA a zatim u donjem dijelu označite opciju: Opoziv certifikata i napišite razlog.
U donjem lijevum uglu mora potpisati stari vlasnik certifikata (ili drugo ovlašćeno lice) i staviti pečat (na taj potpis) vaše firme.
Napominjemo da se formular mora kompletno popuniti.
Na ovaj način ste završili prvi dio posla – opoziv starog certifikata
2. Sada želite izdavanje novog certifikata, stoga je potrebno ispuniti formular – Zahtjev za promjene ali sada na novo odgovorno lice.
Napominjemo da se formular mora kompletno popunit i označite opciju:
ZAHTJEV ZA NOVI CERTIFIKAT UZ VRAĆANJE STAROG eToken-a.
Za istu osobu (novo odgovorno lice) potrebno je ispuniti i formular Ovlašćenje.
Sve formulare možete naći na našem sajtu: www.postacg-ca.me.
3. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom:
izdavanje novog digitalnog certifikata uz vraćanje starog eTokena (svrha transfera).
4. Predati na šalteru pošte naznačenu dokumnetaciju, eToken, dokaz o uplati i izvod iz CRPS u kome se vide navedene promjene ovlašćenog lica

Certifikat koji izdaje Certifikaciono tijelo Pošte Crne Gore, a koji je validan za podnošenje
elektronskih poreskih prijava u Crnoj Gori je Kvalifikovani certifikat za kvalifikovani
elektronski potpis izdat na kriptografskom tokenu (QSCD sredstvu).
Napomena: Za uspješnu autentifikaciju na web servisima Uprave prihoda, digitalni certifikat je
neophodno da glasi na lice koje je ovlašćeno za podnošenje, odnosno potpisivanje poreskih
prijava.
Pored opisanog certifikata za kvalifikovani potpis, Certifikaciono tijelo Pošte Crne Gore na istom
QSCD sredstvu (eTokenu) izdaje i certifikat za autentifikaciju (Dual Usage), radi olakšane
autentifikacije, odnosno logovanja na web servise.
Cjelokupna procedura apliciranja za kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis
izdat na kriptografskom tokenu (QSCD sredstvu) opisana je na sljedećem linku:
http://www.postacg-ca.me/izdavanje-digitalnog-certifikata-na-etokenu-qscd-sredstvu-kvalifikovani-elektronski-potpis/
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na naš zvanični mail: info@postacg-ca.me.

Digitalni certifikat koji se preporučuje kao najpodesniji za elektronsko podnošenje prijava i
odjava boravišta lica je napredni elektronski potpis (bez medija).
Cjelokupna procedura apliciranja za napredni elektronski potpis (bez medija) opisana je na
sljedećem linku: http://www.postacg-ca.me/procedura-za-izdavanje-naprednog-elektronskog-potpisa-bez-medija/
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na naš zvanični mail: info@postacg-ca.me.

Koji digitalni certifikati su validni za elektronsku fiskalizaciju?
Certifikaciono tijelo Pošte Crne Gore za potrebe elektronske fiskalizacije, izdaje dva tipa
certifikata: Napredni elektronski potpis za elektronsku fiskalizaciju i Napredni elektronski
pečat za elektronsku fiskalizaciju.
Procedure za izdavanje digitalnih certifikata za fiskalizaciju objašnjene su na sljedećim
linkovima:
Napredni elektronski potpis za elektronsku fiskalizaciju:
http://www.postacg-ca.me/izdavanje-digitalnog-certifikata-za-fiskalizaciju-napredni-elektronski-potpis/
http://www.postacg-ca.me/izdavanje-digitalnog-certifikata-za-fiskalizaciju-napredni-elektronski-potpis-fizicka-lica/
Napredni elektronski pečat za elektronsku fiskalizaciju:
http://www.postacg-ca.me/izdavanje-digitalnog-certifikata-za-fiskalizaciju-napredni-elektronski-pecat/
Za sve dodatne informacije možete se obratiti na naš zvanični mail: info@postacg-ca.me.

Po pravilniku certifikacionog tijela Pošte Crne Gore, a i zbog sigurnosti samog korisnika
(digitalni potpis ekvivalent svojeručnom), digitalni certifikat se preuzima lično, to jeste preuzima
ga lice na koje glasi certifikat i tom prilikom potpisuje Ugovor.

Vijesti