Elektronska obnova certifikata

Ukoliko želite elektronski podnijeti zahtjev neophodno je da:

  • vaš digitalni certifikat bude važeći što možete provjeriti na samom certifikatu,
  • se vaš digitalni certifikat tj. eToken nalazi u računaru (na USB portu).
  • imate instaliranu najnoviju verziju Jave kako biste bili u stanju potpisati vaš elektronski zahtjev.Način instalacije opisan je na slijedećoj adresi (link).
  • pristupite ovom sajtu sa browserom koji podržava Java applete. Naša preporuka je Internet Explorer. Firefox, Chrome i Edge ne podržavaju Java applete u najnovijim verijama, tako da ih ne preporučujemo.

Napomena: Važno upozorenje u vezi rada sa Javom: na sajtu Pošte Crne Gore postavljena je link za instalaciju odgovarajuće Java verzije koju je neophodno instalirati (vidite link) i odobriti. Prikazi ekrana na koji način se Java aplikacija odobrava (potvrđuje) nalaze se na slijedećoj adresi (link).

Ukoliko su gore navedeni uslovi ispunjeni pođite na adresu (link) kako biste započeli proces elektronske obnove certifikata.


Proces elektronske obnove certifikata sastoji se iz slijedećih koraka:

  • Pri pokretanju aplikacije za elektronsku obnovu certifikata potrebno je unijeti password vašeg digitalnog certifikata kako bi vas sistem identifikovao.

Otvoriće vam se ekran koji je gotovo istovjetan “papirnoj” formi Zahtjeva. Svi podaci u Zahtjevu će već biti popunjeni i potrebno je da ih pažljivo pogledate i iskontrolišete. Ukoliko je došlo do promjene bilo kojeg podatka (osim Imena, Prezimena, JMBG i PIB-a) poželjno je da ispravite prije potvrde (digitalnog potpisivanja) sadržaja dokumenata tj. Zahtjeva.  
Podaci iz Zahtjeva će biti automatski prenešeni u formular Ovlašćenje.

NapomenaSvaka naknadna ispravka povlači dodatne procedure i troškove

  • Poslije potvrde podataka iz Zahtjeva (i Ovlašćenja) – otvara se ekran za elektronsko potpisivanje. Vaš zahtjev za produženje se elektronski potpisuje pritiskom na tipku “Elektronsko potpisivanje” – slijedite dalja uputstva do završetka procedure. Ukoliko ste sve uradili ispravno dobićete sledeću poruku: “Obrazac je uspješno elektronski potpisan, kliknite Slijedeće”. Prelaskom u slijedeći ekran, poslali ste elektronski potpisane Zahtjev i Ovlašćenje za produženje digitalnog certifikata.     
  • Neophodno je izvršiti plaćanje produženja digitalnog certifikata za novi period od tri godine. Na žiro račun: 510-109-04 (Pošta CG) potrebno je uplatiti 60,00€ sa naznakom: produženje digitalnog certifikata (svrha transfera). Potvrdu o plaćanju je potrebno prilikom preuzimanja novog certifikata predati ovlašćenom radniku Pošte CG. 
    Kad dobijete povratnu poruku (e-mejl) da je certifikat završen potrebno je da donesete potvrdu o uplati i stari eToken sa sobom.  

Napomena: Pored potvrde obavezni ste vratiti i stari eToken u ispravnom stanju.

Ukoliko je eToken oštećen ili izgubljen onda za produženje plaćate puni iznos od 80€.
Ukoliko nijeste donijeli potvrdu i stari eToken ne možete dobiti novi certifikat (produženi certifikat).
Isključivo vlasnik eTokena može preuzeti novi certifikat (produženi certifikat).