Kontakt informacije

Imate pitanje za nas, primjedbu, sugestiju, žalbu, želite da se informišete više o procedurama vezanim za dobijanje, obnovu… digitalnih certifikata. Imate problema u radu sa digitalnim certifikatima pišite nam na mail adresu: info@postacg-ca.me

Adresa
Ulica Slobode br. 1,
81000 Podgorica

Registarski broj
4-0009338/001,
Privredni sud Podgorica

Žiro račun
510-109-04, CKB
535-5366-04, Prva banka Crne Gore

PIB
02867940

Kontakt telefoni
020 403 981
020 403 922 

e-mail
info@postacg-ca.me

Feedback form