Novi kriptografski token-QSCD

Obavještavamo korisnike da podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu,propisana je tehnička specifikacija sigurnosnih medija na kojima se izdaje kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis .Shodno tome certifikaciono tijelo Pošte Crne Gore je u obavezi da nakon isteka certifikata koji su izdati na tokenu izvrši zamjenu tokena sa novim.Standardi propisani Pravilnikom o načinu ocjenjivanja usaglašenosti kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata i sadržaju liste certifikovanih kvalifikovanih sredstava za izradu elektronskih potpisa i elektronskih pečata,zahtijevaju da sigurnosni medij (kriptografski token) sadrži u sebi standard QSCD.  
Svi certifikati važe do njhovog isteka (3godine) kada ćemo korisnicima koji budu željeli obnovu odraditi zamjenu. 

Novi uredjaji ne podržavaju Grupne certificate.

Prilikom obnove Grupnog certifikata, korisniku se izdaju zasebni certifikati, jedan certifikat jedan sigurnosni medij (kriptografski token).