Cjenovnik

Vrsta certifikataRok važenja (godina)Broj (količina) certifikataCijena (sa PDV)
kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis izdat na kriptografskom tokenu – QSCD* sredstvo31-580 €
6-1075 €
11-2570 €
26 +60 €
kvalifikovani certifikat za napredni elektronski potpis – bez medija**31 – 1030 €
11 – 2027 €
21 +25 €
kvalifikovani certifikat za povjerljivost izdat na kriptografskom tokenu – QSCD* sredstvo31 – 580 €
6 – 1075 €
11 – 2570 €
26 –60 €
kvalifikovani certifikat za povjerljivost – bez medija31 – 1030 €
11 – 2027 €
21+25 €
kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat izdat na kriptografskom tokenu – QSCD* sredstvo31 – 580 €
6 – 1075 €
11 – 2570 €
26 +60 €
kvalifikovani certifikat za napredni elektronski pečat – bez medija31 – 1030 €
11 – 2027 €
21 +25 €
kvalifikovani certifikat za napredni elektronski pečat za elektronsku fiskalizaciju – bez medija31 – 1030 €
11 – 2027 €
21 +25 €
kvalifikovani certifikat za napredni elektronski potpis za elektronsku fiskalizaciju – bez medija31 – 1030 €
11 – 2027 €
21 +25 €
kvalifikovani certifikat za autentifikaciju internet stranica11 – 5100 €
6 +90 €
certifikat za Microsoft Windows Domain Controllera (DC) server51 – 580 €
6 +70 €
kvalifikovani certifikat za napredni elektronski pečat za PSD2**11400 €
kvalifikovani certifikat za autentifikaciju internet stranica za PSD2**11400 €
certifikat za SmartLogon izdat na kriptografskom tokenu – QSCD* sredstvo ili siguran kriptografski token***51 – 580 €
6 – 1075 €
11 – 2570 €
26 – 5060 €
51 +50 €
Obnova certifikata izdatog na kriptografskom tokenu****1 – 560 €
6 – 1055 €
11 – 2550 €
26 +45 €

*QSCD sredstvo omogućava izradu kvalifikovanog elektronskog potpisa koji pravno zamjenjuje
svojeručni potpis.
**Bez medija-izdavanje certifikata bez kriptografskog tokena
***Siguran kriptografski token (FIPS) omogućuje napredni elektronski potpis podržan kvalifikovanim
certifikatom.
**** QSCD se odnosi na kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski potpis izdat na
kriptografskom tokenu, kvalifikovani certifikat za povjerljivost izdat na kriptografskom tokenu,
kvalifikovani certifikat za kvalifikovani elektronski pečat izdat na kriptografskom tokenu i podrazumjeva
samo izdavanje novog certifikata ali ne i medija (kriptografskog token). Kriptografski token mora biti
isključivo izdat od PoštaCG-CA.
Obnova certifikata na FIPS kriptografskom tokenu se odnosi na kvalifikovani certifikat za napredni
elektronski potpis izdat na kriptografskom tokenu, certifikat za SmartLogon izdat na kriptografskom
tokenu i podrazumjeva samo izdavanje novog certifikata ali ne i medija (kriptografskog token).
Kriptografski token mora biti isključivo izdat od PoštaCG-CA.
***** Za količine preko 50 certifikata cijena se može utvrditi po posebnoj Odluci Izvršnog direktora
zavisno od tržišnih uslova, o čemu je dužan upoznati Odbor direktora.

Cijene posebnih servisa u sklopu izdavanja, obnove i održavanja (support) certifikata

VRSTA SERVISA/USLUGEKOLIČINACIJENA u € (sa
PDV)
Izmjena/dopuna ključnih parametara:
e-mail adresa
promjena prezimena
15 €
Promjena password-a10 €
Otključavanje kriptografskog token-a10 €
Ponovno generisanje certifikata zbog inicijalizacije ili brisanja sadržaja kriptografskog tokena60 €
Vraćanje u funkciju suspendovanog certifikata15 €
Ostale intervencije na certifikatu10 €
Izmjena certifikata koja je nastala zbog greške potpisnika a prijavljena je u roku od 10 dana od dana preuzimanja certifikata15 €
Promjena ovlašćenog lica60 €
Usluga izdavanja kvalifikovanog certifikata za napredni elektronski potpis na sigurnom kriptografskom tokenu FIPS1-1080 €
11-2070 €
21 +60 €