Mediji za digitalne certifikate

Elektronski certifikati mogu da se čuvaju na sljedećim medijima:

  • hard disk računara, CD ili USB memorijski token
  • PKI USB smart token

Najviši nivo sigurnosti se postiže ako se kao mediji za digitalne certifikate koristi PKI USB smart token.