PKI sistem i Certifikaciono tijelo Pošte

Pošta Crne Gore upravlja infrastrukturom javnih ključeva [PoštaCG-PKI] za javne potrebe države Crne Gore.

U okviru [Pošte CG-PKI] za potrebe davanja usluga certifikovanja uspostavljeno je certifikaciono tijelo sa samo-potpisanim certifikatom (Single Rooted Certification Authority) [PoštaCG-CA], koje izdaje kvalifikovane certifikate zainteresovanim fizičkim i pravnim licima.

[PoštaCG] CA koristi jedno registraciono tijelo, koje radi u sastavu Pošte Crne Gore DOO i koje je ovlašćeno za provjeru identiteta korisnika u postupcima upravljanja certifikata kao što su prvo izdavanje certifikata, obnova certifikata, opoziv certifikata, za odobravanje zahtjeva za izdavanje certifikata. Registraciono tijelo proslijeđuje odobrene zahtjeve operativnom. S obzirom da RA prikuplja zahtjeve u papirnom obliku, jedna kopija originalnih zahtjeva proslijeđuje se u [PoštaCG] CA. Način proslijeđivanja može biti ličnom dostavom, ili internom poštom.

Registraciona tijela (Registration Authority – RA) Certifikacionog tijela Pošte CG su:
Centralno registraciono tijelo (Central Registration Authority – CRA), koje radi u sjedištu Certifikacionog tijela Pošte i koje je ovlašćeno za odobravanje i prosledjivanje podataka za izdavanje kvalifikovanih elektronskih elektronskih certifikata i zahtjeva za promjenu statusa certifikata prema aplikaciji certifikacionog tijela.

Lokalna registraciona tijela (Local Registration Authority – LRA) koja rade u Poštama i na udaljenim lokacijama, ovlašćena su za provjeravanje indetiteta korisnika i za proslijedjivanje podataka za izdavanje kvalifikovanih elektronskih certifikata i zahtjeva za promjenu statusa certifikata prema centralnom registracionom tijelu.

Certifikaciono tijelo Pošte je izgrađeno prema rješenju kompanije Entrust, koja je svjetski lider u oblasti PKI sistema, sertifikacionih tijela i zaštite elektronskog poslovanja.