Opoziv digitalnog certifikata na eTokenu (QSCD sredstvu)

Ukoliko želite da opozovete digitalni certifikat, u nastavku je opisana procedura opoziva.

Potrebno je priložiti popunjeni obrazac ‘Zahtjev za opoziv’.

Obrazac  ‘Zahtjev za opoziv’ popunjavate sa podacima o licu i firmi za koje tražite opoziv certifikata (potpisuje prethodni vlasnik certifikata ili direktor), na tom zahtjevu čekirate ‘kućice’:

x ZA PROMJENU STATUSA KVALIFIKOVANOG CERTIFIKATA

x Opoziv certifikata. Razlog za opoziv: _______________

Napomena: ‘Zahtjev za opoziv’ neophodno je da predate original u papirnoj formi na šalteru glavne Pošte.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.postacg-ca.me. Hvala Vam na ukazanom povjerenju