NOVO! Sistem za online preuzmanje digitalnih certifikata – GetCert sistem Pošte Crne Gore

Poštovani korisnici,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da je u produkciju pušten novi servis za online preuzimanje kvalifikovanih certifikata bez medija, fiskalizaciju za napredni elektronski potpis i pečat.

Sistemu za online preuzimanje certifikata moguće je pristupiti putem sledećeg linka:

https://getcert.postacg-ca.me:9444/UserRegistration

Procedura za preuzimanje digitalnog certifikata podrazumijeva par jednostavnih koraka:

  1. Pristupate linku GetCert sistema i započinjete proces kreiranja digitalnog identiteta,
  2. unosite kodove (Referentni broj i Autorizacioni kod) koje ste dobili u dokumentu: “Instrukcije za udaljeno preuzimanje certifikata”,
  3. kreirate password koji ćete koristiti za dalju instalaciju certifikata, zatim klikom na dugme “Kreirajte PKCS12”, preuzimate digitalni certifikat u .p12 formatu direktno na Vaš računar (u folder Download).

Kada ste preuzeli certifikat, dvoklikom na preuzeti fajl digitalnog certifikata pokrećete instalaciju, shodno uputstvu za instalaciju kvalifikovanih certifikata bez medija.

Radi jasnije procedure, u nastavku se nalaze uputstvo za udaljeno preuzimanje certifikata putem GetCert sistema, kao i uputstvo za instalaciju digitalnog certifikata nakon preuzimanja:

  1. Rok za preuzimanje digitalnog certifikata je 15 dana od dana prijema email-a za udaljeno preuzimanje certifikata!
  2. Dobijene kodove (Referentni broj i Autorizacioni kod) možete iskoristiti samo za jedno preuzimanje certifikata!
  3. Za password koji kreirate ste odgovorni sami! – Molimo Vas da password koji kreirate, zapamtite ili sačuvate, jer Vam je neophodan za dalje korišćenje i instalaciju certifikata.
  4. Instalaciju preuzetog digitalnog certifikata (.p12), moguće je izvršiti samo na sledećim verzijama operativnih sistema: Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, ili MacOS X 12.x, MacOS X 11.0, MacOS X 10.15.

U slučaju oštećenja ili gubitka kodova, kao drugih tehničkih problema prilikom preuzimanja i instalacije certifikata, neophodno je da se obratite na naš zvanični email: info@postacg-ca.me.

Dodatne informacije možete pronaći na web stranici www.postacg-ca.me.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju!

S poštovanjem,
Certifikaciono tijelo Pošte Crne Gore.