Online zahtjev za digitalni certifikat

Zbog novonastale epidemiološke situacije Pošta Crne Gore je omogućila svim korisnicima, bez obzira da li je riječ o obnovi ili novom digitalnom certifikatu, da potpisanu i  pečatiranu ​dokumentaciju (Zahtjev, O​vlašćenje, potvrdu o uplati i izvod iz CRPS-a)​skeniraju i pošalju na mejl info@postacg-ca.me
 
Nakon prijema i obrade dokumentacije, Pošta Crne Gore korisnicima šalje obavještenje putem mejla da je procedura završena i da je certifikat moguće preuzeti  na šalteru Pošte u gradu koji je naveden u zahtjevu. 
 
Neophodno je da korisnici, radi identifikacije, dođu lično na šalter Pošte, potpišu ugovor i preuzmu certifikat.